Chris Ruud har over 10 års erfaring med grafisk design og programmering. Med et godt nettverk av samarbeidspartnere og et meget godt øye for å løse problemer kan han håndtere de fleste oppgaver.